Podstawy prawne

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze.

Karta informacyjna dokumentu

Nazwa:
Uchwała nr
w sprawie:
zmiany nazwy nadania mu statutu MOW Jawor
ustanowiona dnia:
15 stycznia 2014 roku
Podmiot stanowiący:
Przechowuje:
Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze
Dostępność danych:
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych:
Tekst - treść:
Prosimy pobrać poniżej załączniki