Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego. Cechą istotną tego środka komunikacji jest to, że jest on częścią systemu ePUAP, jego modułem, zarządzanym przez ministra właściwego ds. informatyzacji. Elektroniczna Skrzynka Podawcza podmiotu publicznego wystawia Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) dokumentu przesłanego na jej adres (mający format inny niż poczta elektroniczna): /id_podmiotu/SkrytkaESP.

W celu złożenia do Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl. Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej DMOW Jawor.

Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze posiada skrzynkę podawczą na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (adres skrzynki: /DMOWJAWOR/SkrytkaESP)

Formularz tzw. pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 08 wrzesień 2020 15:37 Super User