ROOT

Dokumenty związane ze sprawozdaniem finansowym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze dostępne są do pobrania w sekcji: ZAŁĄCZNIKI.

Wszystkie dokumenty dostępne są do pobrania w sekcji ZAŁĄCZNIKI.

 

Wszystkie dokumenty dostępne są do pobrania w sekcji ZAŁĄCZNIKI.

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego. Cechą istotną tego środka komunikacji jest to, że jest on częścią systemu ePUAP, jego modułem, zarządzanym przez ministra właściwego ds. informatyzacji. Elektroniczna Skrzynka Podawcza podmiotu publicznego wystawia Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) dokumentu przesłanego na jej adres (mający format inny niż poczta elektroniczna): /id_podmiotu/SkrytkaESP.

W celu złożenia do Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl. Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej DMOW Jawor.

Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze posiada skrzynkę podawczą na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (adres skrzynki: /DMOWJAWOR/SkrytkaESP)

Formularz tzw. pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Podkategorie

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworze: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Jaworze i jej komórkami organizacyjnymi.

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawowe informacje

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze.

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawy prawne

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworze. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

COM_CONTENT_READ_MOREZałatwianie spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje publiczne

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze.

COM_CONTENT_READ_MORERedakcja BIP

W tym dziale znajdują się zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych.

COM_CONTENT_READ_MOREOgłoszenia

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, publikujemy w tym dziale ogłoszenia o wszczęciu postępowań.

COM_CONTENT_READ_MOREWszczęcie postępowania

W tym dziale znajdują się informacje o wynikach postępowań o zamówienia publiczne przeprowadzonych przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze.

COM_CONTENT_READ_MOREWyniki postępowania

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia do 30 tysięcy euro