ROOT

Dokumenty związane ze sprawozdaniem finansowym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze dostępne są do pobrania w sekcji: ZAŁĄCZNIKI.

Dokumenty związane ze sprawozdaniem finansowym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze dostępne są do pobrania w sekcji: ZAŁĄCZNIKI.

Wszystkie dokumenty dostępne są do pobrania w sekcji ZAŁĄCZNIKI.

 

Wszystkie dokumenty dostępne są do pobrania w sekcji ZAŁĄCZNIKI.

 

Podkategorie

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworze: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Jaworze i jej komórkami organizacyjnymi.

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawowe informacje

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze.

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawy prawne

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworze. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

COM_CONTENT_READ_MOREZałatwianie spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje publiczne

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze.

COM_CONTENT_READ_MORERedakcja BIP

W tym dziale znajdują się zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych.

COM_CONTENT_READ_MOREOgłoszenia

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, publikujemy w tym dziale ogłoszenia o wszczęciu postępowań.

COM_CONTENT_READ_MOREWszczęcie postępowania

W tym dziale znajdują się informacje o wynikach postępowań o zamówienia publiczne przeprowadzonych przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze.

COM_CONTENT_READ_MOREWyniki postępowania

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia do 30 tysięcy euro