Jawor, 2018-04-26

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KZP.1.04.18. Nazwa zadania: Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru (II etap) w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze  

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego              Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze

 

Adres zamawiającego               Legnicka 16

 

Kod Miejscowość                       59-400 Jawor

 

Telefon:                                      76 8702033 w. 20

 

Faks:                                          76 8702033

 

adres strony internetowej           mowjawor.pl

 

adres poczty elektronicznej       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Godziny urzędowania:               7.00-15.00

 

II. Określenie trybu zamówienia: 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

 

 http://www.bip.mowjawor.pl/index.php/zamowienia-publiczne/wszczecie-postepowania.

 

Dodatkowe załączniki (projekt wykonawczy instalacji SPoż.) można otrzymać e-mailem po zgłoszeniu udziału w postępowaniu przetargowym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru (II etap) w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze 

 

Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

 

"Przebudowa instalacji głównego wyłącznika prądu.

 

Zasilanie centrali SSP i zasilaczy do systemów ppoż."

 

Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru.

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

 

45.31.21.00-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu KZP 1 04 18doc50.00 KBTadeusz Markiewicz
SIWZ do KPZ.1.04.18doc149.50 KBTadeusz Markiewicz
Zał 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówieniadocx27.55 KBTadeusz Markiewicz
Zał_nr_3_przedmiarpdf43.75 KBTadeusz Markiewicz
Zał_nr_4_wykonane_okablowaniepdf14.17 MBTadeusz Markiewicz
Zał Nr 5 Wzór umowydoc99.50 KBTadeusz Markiewicz
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 27 kwiecień 2018 10:30 Tadeusz Markiewicz
Artykuł został zmieniony. piątek, 27 kwiecień 2018 10:32 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 27 kwiecień 2018 10:32 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 27 kwiecień 2018 10:34 Tadeusz Markiewicz
Artykuł został zmieniony. piątek, 27 kwiecień 2018 10:35 Super User